Transparantie

Bij bunq staan we voor transparantie. Daarom zijn we volledig open over wie we zijn, wat we doen en hoe we dit doen.

Hoe wordt bunq geleid?

bunq staat volledig achter en voldoet aan de Code Banken. Alle bunq medewerkers nemen de bankierseed af.

Diversiteit en gelijke behandeling

Voorkoming van corruptie en omkooppraktijken

Klokkenluidersregeling

Tegenstrijdige belangen